Περί εθνικής ομοψυχίας ως ακρογωνιαίου λίθου της εθνικής ανασυγκρότησης

Περί εθνικής ομοψυχίας ως ακρογωνιαίου λίθου της εθνικής ανασυγκρότησης,περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015.

Continue reading “Περί εθνικής ομοψυχίας ως ακρογωνιαίου λίθου της εθνικής ανασυγκρότησης”

Ο διορισμός βουλευτών ως υπουργών και η διάκριση των εξουσιών

Ο διορισμός βουλευτών ως υπουργών και η διάκριση των εξουσιών, περ. Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τ. 60: 2016, 16-27 = Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Καράκωστα, τ. Α’, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 650-664 = Πρακτικά Συνεδρίου Ενωσης Ελλήνων Εισαγγελέων (Μάνη, 26-28.6.2015) με  τίτλο: « Η ισοτιμία των τριών εξουσιών» και με επιμ. Λ. Κοτσαλή/ Δημ. Ασπρογέρακα/ Παρ. Αδάμη, Αθήνα: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2016, 39-60 = περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015.

Continue reading “Ο διορισμός βουλευτών ως υπουργών και η διάκριση των εξουσιών”

Η δημογραφική κατάρρευση απειλεί την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων

Η δημογραφική κατάρρευση απειλεί την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων, περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 17, Χειμώνας 2015-2016, 12-15.

Continue reading “Η δημογραφική κατάρρευση απειλεί την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων”

Πώς λειτουργεί μια πολιτική ιδιοφυία. Στοιχεία από την προσωπικότητα του Ελ. Βενιζέλου

Πώς λειτουργεί μια πολιτική ιδιοφυία. Στοιχεία από την προσωπικότητα του Ελ. Βενιζέλου, περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 18, Ανοιξη 2016, 21-23.

Continue reading “Πώς λειτουργεί μια πολιτική ιδιοφυία. Στοιχεία από την προσωπικότητα του Ελ. Βενιζέλου”