«Στάσεις» για τα αίτια της διαφθοράς στην Ελλάδα και για τις δυνατότητες αντιμετώπισής της σε περίοδο κρίσης

Πορίσματα έρευνας σε φοιτητές Ελληνικών πανεπιστημίων

«Στάσεις» για τα αίτια της διαφθοράς στην Ελλάδα και για τις δυνατότητες αντιμετώπισής της σε περίοδο κρίσης. Πορίσματα έρευνας σε φοιτητές Ελληνικών πανεπιστημίων, στο συλλογικό έργο: Νέστορα Κουράκη και Αναστ. Σαμαρά (επιμ.) με τη συνεργασία Σίλιας Λιάγκουρα, «Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά. Το Πρόβλημα και οι Τρόποι Επίλυσής του», 2015 (ανωτ., αρ. 225)= σε: Δημ. Ζιούβα (επιμ.), Δίκαιο & Πολιτική κατά της Διαφθοράς, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, 405-420 (πρβλ. και ανωτ., αρ. 217).

Continue reading “«Στάσεις» για τα αίτια της διαφθοράς στην Ελλάδα και για τις δυνατότητες αντιμετώπισής της σε περίοδο κρίσης”

Ο θεσμός του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Εισαγωγική και κριτική προσέγγιση στον θεσμό ιδίως μετά τη θέσπιση του Ν. 4205/2013

Ο θεσμός του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Εισαγωγική και κριτική προσέγγιση στον θεσμό ιδίως μετά τη θέσπιση του Ν. 4205/2013, Ποινικά Χρονικά ΞΕ’ 2015, 321-325 = Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, 945-957 = Δήμητρα Φ. Σορβατζιώτη (επιμ.), Εγκλημα, Κράτος & Ποινική Δικαιοσύνη. Σύγχρονα Ζητήματα Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας, εκδ. Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 2016, 492-502.

Continue reading “Ο θεσμός του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση”

Περί εθνικής ομοψυχίας ως ακρογωνιαίου λίθου της εθνικής ανασυγκρότησης

Περί εθνικής ομοψυχίας ως ακρογωνιαίου λίθου της εθνικής ανασυγκρότησης,περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015.

Continue reading “Περί εθνικής ομοψυχίας ως ακρογωνιαίου λίθου της εθνικής ανασυγκρότησης”

Ο διορισμός βουλευτών ως υπουργών και η διάκριση των εξουσιών

Ο διορισμός βουλευτών ως υπουργών και η διάκριση των εξουσιών, περ. Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τ. 60: 2016, 16-27 = Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Καράκωστα, τ. Α’, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 650-664 = Πρακτικά Συνεδρίου Ενωσης Ελλήνων Εισαγγελέων (Μάνη, 26-28.6.2015) με  τίτλο: « Η ισοτιμία των τριών εξουσιών» και με επιμ. Λ. Κοτσαλή/ Δημ. Ασπρογέρακα/ Παρ. Αδάμη, Αθήνα: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2016, 39-60 = περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015.

Continue reading “Ο διορισμός βουλευτών ως υπουργών και η διάκριση των εξουσιών”

Η δημογραφική κατάρρευση απειλεί την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων

Η δημογραφική κατάρρευση απειλεί την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων, περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 17, Χειμώνας 2015-2016, 12-15.

Continue reading “Η δημογραφική κατάρρευση απειλεί την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων”

The Protection of Whistleblowers in Greece following the Introduction of Law-Nr. 4254/2014.

Some Critical Remarks

The Protection of Whistleblowers in Greece following the Introduction of Law-Nr. 4254/2014. Some Critical Remarks. Paper presented in Nicosia, within the frame of a Conference on Whistleblowing (“SpeakUp Conference), which was organized by Transparency International Cyprus on 22.10.2015, EUCPN Newsletter, February 2016.
 

Πώς λειτουργεί μια πολιτική ιδιοφυία. Στοιχεία από την προσωπικότητα του Ελ. Βενιζέλου

Πώς λειτουργεί μια πολιτική ιδιοφυία. Στοιχεία από την προσωπικότητα του Ελ. Βενιζέλου, περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 18, Ανοιξη 2016, 21-23.

Continue reading “Πώς λειτουργεί μια πολιτική ιδιοφυία. Στοιχεία από την προσωπικότητα του Ελ. Βενιζέλου”

Η επιμέτρηση της ποινής και τα προκύπτοντα πλαίσια συνήθων ποινών στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική

Η επιμέτρηση της ποινής και τα προκύπτοντα πλαίσια συνήθων ποινών στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική (από κοινού με Ευστρ. Παπαθανασόπουλο, Φωτ. Κόκκορη και Ευάγγ. Ι. Χαϊνά), περ. «Εγκληματολογία», τχ. 1-2 2015, 8-16.

Continue reading “Η επιμέτρηση της ποινής και τα προκύπτοντα πλαίσια συνήθων ποινών στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική”

Πολιτικό Εγκλημα και Τρομοκρατία – Δύστροπες Σχέσεις και Μεταλλάξεις

Πολιτικό Εγκλημα και Τρομοκρατία – Δύστροπες Σχέσεις και Μεταλλάξεις (από κοινού με τον Βασίλη Χ. Καρύδη), στη συλλογική έκδοση «Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής πράξης», με επιμ. Α.-Ι.Δ. Μεταξά, τ. Β’ («Πολιτική Ψυχολογία»), Αθήνα: εκδ. Ι. Σιδέρη, 2016, 441-459.

Continue reading “Πολιτικό Εγκλημα και Τρομοκρατία – Δύστροπες Σχέσεις και Μεταλλάξεις”

Ιδέες για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς νέους φόρους

Ιδέες για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς νέους φόρους, περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 19, φθινόπωρο 2016, σελ. 40-42.

Continue reading “Ιδέες για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς νέους φόρους”

Anti-corruption measures: the panacea of a financial cliff

Anti-corruption measures: the panacea of a financial cliff (together with Maria Kapardis), in: Dion, M./ Weisstub, D./ Richet, D.-L., Financial Crimes: Psychological, Technological, and Ethical Issues, Springer International Publishing as No. 68 in its series “International Library of Ethics, Law, and the New Medicine”, 2016, 3-31.

Continue reading “Anti-corruption measures: the panacea of a financial cliff”

Το Αίνιγμα της Αρχαίας Ελλάδας. Εξηγώντας στα Παιδιά τον Αρχαιοελληνικό Πολιτισμό

Παρουσίαση του βιβλίου στο κοινό

Το Αίνιγμα της Αρχαίας Ελλάδας. Εξηγώντας στα Παιδιά τον Αρχαιοελληνικό Πολιτισμό, Αθήνα: εκδ. Φερενίκη, 2017, σσ. 49. Παρουσίαση του βιβλίου στο κοινό

Continue reading “Το Αίνιγμα της Αρχαίας Ελλάδας. Εξηγώντας στα Παιδιά τον Αρχαιοελληνικό Πολιτισμό”

Σχολική Διαμεσολάβηση. Εννοιολογική Προσέγγιση και Στρατηγικές

Σχολική Διαμεσολάβηση. Εννοιολογική Προσέγγιση και Στρατηγικές (από κοινού με Φώτη Σπυρόπουλο, Δ.Ν.), σε: Θέοδ. Β. Θάνο/ Αντ. Γ. Τσατσάκη (επιμ.), Σχολική Βία  και Σχολικός Εκφοβισμός, Θεσσαλονίκη: εκδ. Κυριακίδη, 2018, 147-161 = ηλεκτρονικό περιοδικό http://www.crimetimes.gr/ τχ. 2, Απρίλιος 2017.

Continue reading “Σχολική Διαμεσολάβηση. Εννοιολογική Προσέγγιση και Στρατηγικές”

Κοινωνική Δικαιοσύνη. Μεταλλάσσοντας τις Προκλήσεις σε Ευκαιρίες, Ένα Δοκίμιο

Κοινωνική Δικαιοσύνη. Μεταλλάσσοντας τις Προκλήσεις σε Ευκαιρίες, Ένα Δοκίμιο, με Πρόλογο του Ακαδημαϊκού Ευάγγ. Μουτσόπουλου και Εισαγωγή του Καθηγ. Πέτρου Παραρά, σειρά «Βιβλιοθήκη του Πολίτη», αρ. 6, των εκδόσεων Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2017, σσ. 306 (πρβλ. κατωτ., αρ. 247).

Continue reading “Κοινωνική Δικαιοσύνη. Μεταλλάσσοντας τις Προκλήσεις σε Ευκαιρίες, Ένα Δοκίμιο”