Βιβλιοκριτική παρουσίαση της εργασίας: Η.-Η. Jescheck / G. Grebing (Hrsg.), Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, 1978

Βιβλιοκριτική παρουσίαση της εργασίας: Η.-Η. Jescheck / G. Grebing (Hrsg.), Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, 1978, Ποινικά Χρονικά Λ΄ 1980, 701-704.

Die Möglichkeiten einer kriminalpolitischen Anwendung des Umgehungsbegriffes

Die Möglichkeiten einer kriminalpolitischen Anwendung des Umgehungsbegriffes, συμβολή στο «Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Γ. Λιτζερόπουλο», Αθήνα (εκδ. Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών) 1985, τ. Α΄, σελ. 215-271 (με επιλεγόμενα στην ελληνική γλώσσα).

Το «έγκλημα» της αλητείας

Το «έγκλημα» της αλητείας (άρθρο 480 Ποιν. Κ.). Σκέψεις γύρω από ένα πρόβλημα της αντεγκληματικής μας πολιτικής, Δελτίο Εγκληματολογικής Ενημέρωσης», 1: 1986 , τευχ. 2, σελ. 3-8 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α΄, 2005, 103-114.

Ποινικό Δίκαιο και Ουτοπία

Ποινικό Δίκαιο και Ουτοπία. Ανακοίνωση που έγινε στο VI Διεθνές Ανθρωπιστικό Συμπόσιο της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, 1984, «Πρακτικά» του Συμποσίου, 1986, σελ 151-160 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 2005, 3-16) (πρβλ. και κατωτ., αρ. 161 και 184).

Η Αποκλιμάκωση της Ποινικής Καταστολής

Η Αποκλιμάκωση της Ποινικής Καταστολής. Όροι και όρια (συμβολή στον Τιμητικό Τόμο « Μνήμη Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα», του οποίου ο Ν. Κουράκης είχε και την εκδοτική επιμέλεια, τ. Β΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1986, 153- 185 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 98-130.