Ο ακρωτηριασμός των σωφρονιστικών θεσμών και η επιστροφή στη σωφρονιστική «κανονικότητα» Ο σύντομος βίος των φυλακών «υψίστης ασφαλείας» στην Ελλάδα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Continue reading “Ο ακρωτηριασμός των σωφρονιστικών θεσμών και η επιστροφή στη σωφρονιστική «κανονικότητα» Ο σύντομος βίος των φυλακών «υψίστης ασφαλείας» στην Ελλάδα”