Βιβλιοκριτική παρουσίαση της εργασίας: Η.-Η. Jescheck / G. Grebing (Hrsg.), Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, 1978

Βιβλιοκριτική παρουσίαση της εργασίας: Η.-Η. Jescheck / G. Grebing (Hrsg.), Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, 1978, Ποινικά Χρονικά Λ΄ 1980, 701-704.

Έκθεση για την πρόσφατη εξέλιξη της εγκληματικότητας στην Ελλάδα

Έκθεση για την πρόσφατη εξέλιξη της εγκληματικότητας στην Ελλάδα, «Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τχ. 1, Ιανουάριος 1991, 35-46.

Τα δικαιώματα των κρατουμένων στην Ελλάδα. Μία (συνταγματική) επιταγή χωρίς αντίκρισμα

Τα δικαιώματα των κρατουμένων στην Ελλάδα. Μία (συνταγματική) επιταγή χωρίς αντίκρισμα, περ. «Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τχ. 10, Δεκ. 1996, 11-24.

Αλλοδαποί, μεταναστευτική πολιτική και εγκληματικότητα

Αλλοδαποί, μεταναστευτική πολιτική και εγκληματικότητα, περ. Ποινικά Χρονικά ΝΓ΄ 2003, 577-583:  = Τιμητικός Τόμος «Χαριστήριος» για τον Δημήτριο Γ. Νιάνια, Αθήνα: Α.Α. Λιβάνης, 2006, 207-221 = Εταιρία Δικαστικών Μελετών (εκδ. επιμ.), Μετανάστευση και Δίκαιο, Αθήνα/ Κομοτηνή, 2007, 119 – 138.

Επιμέτρηση της ποινής και Δικαιώματα του Ανθρώπου

Επιμέτρηση της Ποινής και Αντεγκληματική Πολιτική, περ. Ποινικά Χρονικά ΝΖ΄ 2007, 289-295 και σε γαλλική απόδοση: Le prononcé de la peine et les Droits de l’ Homme, εις: Alice Yotopoulos – Marangopoulos (dir.), Droits de l’ Homme et Politique anticriminelle, Athènes/Komotini/Bruxelles, 2007, 31 – 52 = Πεπραγμένα Διεπιστημονικού Φροντιστηρίου 2012-2013 με τίτλο «Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης (Καθηγητής Ιωάννης Στράγγας), τόμος 6Β, εκδ. Σάκκουλα/ Nomos Verlag/ L’ Harmattan, σελ. 869-903. Επίσης, δημοσιεύθηκε με τίτλο “Επιμέτρηση της ποινής και Δικαιώματα του Ανθρώπου“, στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Αργύριο Καρρά, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, σελ. 79-95.

Μορφές σχολικής βίας και δυνατότητες αντιμετώπισής της

Μορφές σχολικής βίας και δυνατότητες αντιμετώπισής της, εις: περ. Ποινικά Χρονικά, ΝΘ΄ 2009, 865 – 871 = Θεόδ. Β. Θάνος (επιμ.), Παιδική Παραβατικότητα και Σχολείο. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Ωδείο Ρεθύμνου (1.4.2009), Αθήνα: εκδ. Τόπος, 2009, 85–115 = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό www.theartofcrime.gr , τεύχος 11, Ιούλιος 2009 = (εν μέρει) Ειδική Επιτροπή Μελέτης των Ομάδων Ενδοσχολικής Βίας (επιμ. Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου), Ομαδική Βία και Επιθετικότητα στα Σχολεία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 259 – 272, με τίτλο μελέτης: “Δυνατότητες αντιμετώπισης της οργανωμένης σχολικής βίας (bullying)”.

Περί πολιτικής βίας από πολίτες στην Ελλάδα σήμερα. Η προσέγγιση της αντεγκληματικής πολιτικής

Περί πολιτικής βίας από πολίτες στην Ελλάδα σήμερα. Η προσέγγιση της αντεγκληματικής πολιτικής, περ. Ποινικά Χρονικά, ΞΒ΄ 2012, σελ. 81-90.