Έρευνα για την Αναίρεση των Βουλευμάτων

Έρευνα για την Αναίρεση των Βουλευμάτων – Μια «ακτινογραφία» της πορείας τους στον Άρειο Πάγο, σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών που διεξήχθη σε συνεργασία με τις Ναταλία Παπανικολάου και Ναταλί Τεμπέλη, περ. Ποινικός Λόγος, 1/2001, 21-23.

Νεότερες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στο Δίκαιο της Παραβατικότητας των Ανηλίκων

Νεότερες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στο Δίκαιο της Παραβατικότητας των Ανηλίκων, περ. Ποινικός Λόγος, 1/2001, 301-308.

Το έγκλημα και οι εγκληματολογικές επιστήμες τον 21ο αιώνα

Το έγκλημα και οι εγκληματολογικές επιστήμες τον 21ο αιώνα, περ. Ποινικός Λόγος, 3/2001, 801-803:  = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 63-67.

Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών: Υπέρ ή Κατά; Ένα ψευδοδίλημμα της ελληνικής αντεγκληματικής πολιτικής

Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών: Υπέρ ή Κατά; Ένα ψευδοδίλημμα της ελληνικής αντεγκληματικής πολιτικής, περ. Ποινικός Λόγος 4/2001, 1237-1244 = Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, Ποινικό Δίκαιο και Ναρκωτικά – Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2003, 159-170 = David Deitch/ Αννας Τσιμπουκλή (επιμ.), Ανοικτές Διαλέξεις, τχ. 1: Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης, Αθήνα : Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, 2009, 31 – 37= Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 121-136.

Ποινικές διατάξεις που μένουν ανεφάρμοστες: Ενα κρίσιμο πρόβλημα της αντεγκληματικής μας πολιτικής

Ποινικές διατάξεις που μένουν ανεφάρμοστες: Ενα κρίσιμο πρόβλημα της αντεγκληματικής μας πολιτικής, περ. Ποινικός Λόγος 6/2001, 2175-2179 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 149-158= Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επίσημοι Λόγοι – Πρυτανεία Γεωργίου Μπαμπινιώτη (2000-2003), τ. 33ος (από 1.9.2001 έως 31.8.2002), Αθήνα 2005, σελ. 891-899.

Η νέα ελληνική νομοθεσία για τους παραβατικούς ανηλίκους

Η νέα ελληνική νομοθεσία για τους παραβατικούς ανηλίκους (ν. 3189/2003) -Από τη θεσμοθέτηση (law in books) στην εφαρμογή (law in action), περ. Ποινικός Λόγος 1/2004, 1-6 = Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, «Δημοκρατία – Ελευθερία – Ασφάλεια, Ι», Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2005, σελ. 401-410.

Θέσεις γύρω από την αναθεώρηση των κυρώσεων και σωφρονιστικών θεσμών του Ποινικού Κώδικα

Θέσεις γύρω από την αναθεώρηση των κυρώσεων και σωφρονιστικών θεσμών του Ποινικού Κώδικα, περ. Ποινικός Λόγος, 1/2006, σελ. 3-10 = στον Τιμητικό Τόμο για την Καθηγήτρια κ. Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας , 2008, σελ. 1261 – 1274.

Το ποινικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας υπό το πρίσμα του νέου εταιρικού και χρηματιστηριακού δικαίου

Το ποινικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας υπό το πρίσμα του νέου εταιρικού και χρηματιστηριακού δικαίου (ν. 3016/2002, 3340/ 2005 και 3604/ 2007) (από κοινού με τον Δημ. Ζιούβα), περ. Ποινικός Λόγος, 1/ 2007, 5 – 29 και στο συλλογικό έργο του ιδίου σε συνεργ. με Δημ. Ζιούβα “Τα Οικονομικά Εγκλήματα, ΙΙ”,  Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας 2007, 117 – 170 (πρβλ. ανωτ., αρ. 14).

Ο φόβος του εγκλήματος στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και οι τάσεις αυστηροποίησης της ποινικής καταστολής

(Αν)ασφάλεια, Τιμωρητικότητα και Αντεγκληματική Πολιτική, Α.Ν. Σάκκουλας, 2009, επιμέλεια (από κοινού με τη Χριστίνα Ζαραφωνίτου). Παρουσιάζονται και αναλύονται τα πορίσματα διενεργηθείσας έρευνας –στο ίδιο πλαίσιο βλ. και το δημοσίευμα «Ο φόβος του εγκλήματος στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και οι τάσεις αυστηροποίησης της ποινικής καταστολής», περ. «Ποινικός Λόγος», 2008, 1007-1015.