Η επιβαρυντική περίσταση της πνευματικής σχέσης κληρικού με ανήλικο στο άρ. 342 ΠΚ: Νομολογιακή προσέγγιση και θεωρία

ΣΑΒΒΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Continue reading “Η επιβαρυντική περίσταση της πνευματικής σχέσης κληρικού με ανήλικο στο άρ. 342 ΠΚ: Νομολογιακή προσέγγιση και θεωρία”