Η πλαστογραφία στην Ελλάδα της κρίσης

EΥΔΟΞΙΑ Ζ. ΦΑΣΟΥΛΑ

Continue reading “Η πλαστογραφία στην Ελλάδα της κρίσης”

Η παθολογική γραφή στις ιδιόγραφες διαθήκες – Περιπτώσεις πλαστογραφίας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛ. ΣΑΛΕΣΙΩΤΗ

Continue reading “Η παθολογική γραφή στις ιδιόγραφες διαθήκες – Περιπτώσεις πλαστογραφίας”

Πλαστότητα εγγράφων μέσω προσποιημένης ή μεταμφιεσμένης ή εκουσίως αλλοιωμένης γραφής/υπογραφής του πραγματικού της συντάκτη

ΜΑΓΔΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

Continue reading “Πλαστότητα εγγράφων μέσω προσποιημένης ή μεταμφιεσμένης ή εκουσίως αλλοιωμένης γραφής/υπογραφής του πραγματικού της συντάκτη”

Ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης

Ευάγγελος I. Χαϊνάς

Continue reading “Ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης”