Το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών ως φορέας διδασκαλίας και έρευνας στον χώρο της Εγκληματολογίας

Το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών ως φορέας διδασκαλίας και έρευνας στον χώρο της Εγκληματολογίας, στον τόμο: Εγκληματολογία: Διδασκαλία και Ερευνα στην Ελλάδα. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, με επιμ. Ν. Κουράκη, Χρ. Ζαραφωνίτου, Χρ. Τσουραμάνη και Ευ. Χαϊνά, Αθήνα/ Κομοτηνή: A.Ν. Σάκκουλας, 2011, σελ. 559-571.

Continue reading “Το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών ως φορέας διδασκαλίας και έρευνας στον χώρο της Εγκληματολογίας”