Ο φόβος του εγκλήματος στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και οι τάσεις αυστηροποίησης της ποινικής καταστολής

(Αν)ασφάλεια, Τιμωρητικότητα και Αντεγκληματική Πολιτική, Α.Ν. Σάκκουλας, 2009, επιμέλεια (από κοινού με τη Χριστίνα Ζαραφωνίτου). Παρουσιάζονται και αναλύονται τα πορίσματα διενεργηθείσας έρευνας –στο ίδιο πλαίσιο βλ. και το δημοσίευμα «Ο φόβος του εγκλήματος στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και οι τάσεις αυστηροποίησης της ποινικής καταστολής», περ. «Ποινικός Λόγος», 2008, 1007-1015.

Βίαιη εγκληματικότητα και φόβος του εγκλήματος σε εποχές «κρίσης »

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ

Continue reading “Βίαιη εγκληματικότητα και φόβος του εγκλήματος σε εποχές «κρίσης »”