Ο θεσμός του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Εισαγωγική και κριτική προσέγγιση στον θεσμό ιδίως μετά τη θέσπιση του Ν. 4205/2013

Ο θεσμός του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Εισαγωγική και κριτική προσέγγιση στον θεσμό ιδίως μετά τη θέσπιση του Ν. 4205/2013, Ποινικά Χρονικά ΞΕ’ 2015, 321-325 = Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, 945-957 = Δήμητρα Φ. Σορβατζιώτη (επιμ.), Εγκλημα, Κράτος & Ποινική Δικαιοσύνη. Σύγχρονα Ζητήματα Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας, εκδ. Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 2016, 492-502.

Continue reading “Ο θεσμός του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση”