Το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών ως φορέας διδασκαλίας και έρευνας στον χώρο της Εγκληματολογίας

Το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών ως φορέας διδασκαλίας και έρευνας στον χώρο της Εγκληματολογίας, στον τόμο: Εγκληματολογία: Διδασκαλία και Ερευνα στην Ελλάδα. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, με επιμ. Ν. Κουράκη, Χρ. Ζαραφωνίτου, Χρ. Τσουραμάνη και Ευ. Χαϊνά, Αθήνα/ Κομοτηνή: A.Ν. Σάκκουλας, 2011, σελ. 559-571.

Continue reading “Το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών ως φορέας διδασκαλίας και έρευνας στον χώρο της Εγκληματολογίας”

Το πρόβλημα της υποτροπής νεαρών αποφυλακισμένων στην Ελλάδα

Το πρόβλημα της υποτροπής νεαρών αποφυλακισμένων στην Ελλάδα. Πορίσματα επαναληπτικής (follow-up) έρευνας του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (Πανεπιστήμιο Αθηνών), σε: Χρ. Ζαραφωνίτου κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά 1ου ετήσιου συνεδρίου της «Επανόδου» με θέμα «Επάνοδος: Η Πορεία προς την Κοινωνική Επανένταξη», Αθήνα: Διόνικος, 2018, 31-39.

Continue reading “Το πρόβλημα της υποτροπής νεαρών αποφυλακισμένων στην Ελλάδα”