Μορφές σχολικής βίας και δυνατότητες αντιμετώπισής της

Μορφές σχολικής βίας και δυνατότητες αντιμετώπισής της, εις: περ. Ποινικά Χρονικά, ΝΘ΄ 2009, 865 – 871 = Θεόδ. Β. Θάνος (επιμ.), Παιδική Παραβατικότητα και Σχολείο. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Ωδείο Ρεθύμνου (1.4.2009), Αθήνα: εκδ. Τόπος, 2009, 85–115 = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό www.theartofcrime.gr , τεύχος 11, Ιούλιος 2009 = (εν μέρει) Ειδική Επιτροπή Μελέτης των Ομάδων Ενδοσχολικής Βίας (επιμ. Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου), Ομαδική Βία και Επιθετικότητα στα Σχολεία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 259 – 272, με τίτλο μελέτης: “Δυνατότητες αντιμετώπισης της οργανωμένης σχολικής βίας (bullying)”.

12 + 1 Αναγκαίες Βελτιώσεις της Ποινικής Νομοθεσίας περί Ανηλίκων Δραστών

12 + 1 Αναγκαίες Βελτιώσεις της Ποινικής Νομοθεσίας περί Ανηλίκων Δραστών, περ. “Ποινικός Λόγος”, τχ. 3/ 2009, σελ. 395 – 397 = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 13, Φεβρουάριος 2010.

Εθισμός στο Διαδίκτυο

Εθισμός στο Διαδίκτυο, στο ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 16, Νοέμβριος 2010 = περ. Ποινικός Λόγος, 2009, 1089-1093 = στο έργο: Αν. Κουμούλα/ Κωνστ. Σκλάβου (επιμ.), Εξαρτήσεις στην Εφηβεία: Οι κίνδυνοι, η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους, εκδ. Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Σισμανόγλειο ΓΝΑ, Αθήνα, 2013, σελ. 105-117.

Καταπολεμώντας τη διαφθορά στην Ελλάδα

Διαφάνεια & Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Πρακτικά Ημερίδας που συνδιοργανώθηκε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο 2011 από τον Συνήγορο του Πολίτη, την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιμέλεια των Πρακτικών έγινε από τον Νέστορα Κουράκη, την Κ.Δ. Σπινέλλη και την Πάρη Ζαγούρα, η δε έκδοση από τις εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα/ Κομοτηνή 2012. Στον τόμο αυτόν (σελ. 299-314) δημοσιεύθηκε και η εισήγηση του Ν. Κουράκη «Καταπολεμώντας τη διαφθορά στην Ελλάδα» = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 19, Ιούλιος 2011.

Βιντεοσκοπημένη Συνέντευξη σε θέματα αντεγκληματικής πολιτικής

Βιντεοσκοπημένη Συνέντευξη σε θέματα αντεγκληματικής πολιτικής, ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 20, Νοέμβριος 2011