Ανάλυση κόστους – ωφέλειας της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης: Νέοι ορίζοντες για τις ποινικές επιστήμες και τις φυλακές

THEO GAVRIELIDES (ΘΗΟ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ)

Continue reading “Ανάλυση κόστους – ωφέλειας της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης: Νέοι ορίζοντες για τις ποινικές επιστήμες και τις φυλακές”