Το «έγκλημα» της αλητείας

Το «έγκλημα» της αλητείας (άρθρο 480 Ποιν. Κ.). Σκέψεις γύρω από ένα πρόβλημα της αντεγκληματικής μας πολιτικής, Δελτίο Εγκληματολογικής Ενημέρωσης», 1: 1986 , τευχ. 2, σελ. 3-8 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α΄, 2005, 103-114.