Συμβολή στη μελέτη των πηγών του έργου «Τακτικά» Λέοντος Στ’ του Σοφού και του τρόπου προσέγγισης από αυτό των θρησκευτικών ζητημάτων

Συμβολή στη μελέτη των πηγών του έργου «Τακτικά» Λέοντος Στ’ του Σοφού και του τρόπου προσέγγισης από αυτό των θρησκευτικών ζητημάτων, στον: Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Σπ. Τρωιάνο, Αθήνα, 2013, σελ. 705-737 (πρβλ. ανωτ., αρ. 189).

Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων. Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση

Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων. Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 2012 (β΄ επαυξημένη έκδοση), σσ. 806 (πρβλ. ανωτ., αρ. 141).

Δυνατότητες αντιμετώπισης της πολιτικής βίας

Δυνατότητες αντιμετώπισης της πολιτικής βίας. Η προσέγγιση της αντεγκληματικής πολιτικής, εις: Χρ. Μ. Ζαραφωνίτου (επιμ.), Πόλη, εγκληματικότητα και ανασφάλεια στην εποχή της οικονομικής κρίσης, Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα: Διόνικος, 2013, 75-84 (πρβλ. ανωτ., αρ. 191).

Confronting Corruption in Greece and Italy

Confronting Corruption in Greece and Italy (in collaboration with Prof. Grazia Mannozzi), in: Professor Dr. Chr. Dedes in memoriam (Gedächtnisschrift), Athen/ Komotini: Ant.N. Sakkoulas, 2013, 11-44. Σημειώνεται ότι ο Νέστωρ Κουράκης είχε και την επιμέλεια του Τιμητικού αυτού Τόμου, που εκδόθηκε σε δύο μέρη (ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) εις μνήμην του Καθηγητή Χρίστου Δέδε, και ήταν αυτός ο οποίος προέβη στην παρουσίαση του έργου του Καθηγητή αλλά και του ίδιου του Τόμου, κατά την τελετή επίδοσης στην οικογένειά του, την 10.6.2013 (βλ. τόμο: Επίσημοι Λόγοι Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 36, σελ. 309-313).

Η δωροδοκία από την άποψη της αντεγκληματικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις συστάσεις προς την Ελλάδα της GRECO

Η δωροδοκία από την άποψη της αντεγκληματικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις συστάσεις προς την Ελλάδα της GRECO, Εισήγηση κατά το 6ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων (Αθήνα, 31.5.2013), εις: Πρακτικά του εν λόγω Συνεδρίου, με τίτλο: Η Ποινική Διαχείριση της Δωροδοκίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 109-127 = Ποινικά Χρονικά ΞΓ’ 2013, 561-567.

Κωνσταντίνος Καραμανλής: Τα προσωπικά χαρακτηριστικά ενός πολιτικού ηγέτη

Κωνσταντίνος Καραμανλής: Τα προσωπικά χαρακτηριστικά ενός πολιτικού ηγέτη, περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτέμβριος 2013, σελ. 49-54.

Επιτυχημένες «Καλές Πρακτικές» κατά της Διαφθοράς. Τα παραδείγματα του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης

Επιτυχημένες «Καλές Πρακτικές» κατά της Διαφθοράς. Τα παραδείγματα του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης, Εισήγηση που παρουσιάσθηκε σε εκδήλωση με θέμα «Ο ρόλος της κοινωνίας στην αντιμετώπιση της διαφθοράς», με συνδιοργάνωση του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Ιωάννη Τέντε και της Γεν. Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης (Αθήνα, 19.12.2013), περ. «Εγκληματολογία» 2013, τχ. 1-2, 34-37 = (διαδικτυακός) Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Αντώνη Μαγγανά, με γενικό τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις Αντεγκληματικής Πολιτικής» και με επιμ. Εφης Λαμπροπούλου, Στέλλας Παπαμιχαήλ και Παναγιώτη Σχίζα, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση, 2018, 254-265.

Εισαγωγή στη μελέτη των εγκλημάτων από ερωτικό πάθος

Εισαγωγή στη μελέτη των εγκλημάτων από ερωτικό πάθος, σε: Αίνος Μνήμης Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2015, 333-340 και περ. «Εγκληματολογία», 2017, σελ. 54-58. Επίσης, περ. De Jure (Νομικό Περιοδικό της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νέων Νομικών Αθήνας – ELSA), τ.χ. 9, Ιαν. – Μάρτιος 2014, 21-24.

Επίκαιρες σκέψεις του Ισοκράτη για την έξοδο από την σημερινή κρίση

Επίκαιρες σκέψεις του Ισοκράτη για την έξοδο από την σημερινή κρίση, στον Τιμητικό Τόμο Νικολάου Κ. Κλαμαρή, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2016, 345-350 =  περ. «Νέα Πολιτική», Μάιος 2014, σελ. 12-15.

Οκτώ μέτρα για να αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων

Οκτώ μέτρα για να αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων, περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτ.- Οκτ. 2014, σελ. 15-18.

Continue reading “Οκτώ μέτρα για να αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων”