Συλλογή και πώληση προσωπικών δεδομένων, ως νέα παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα, τελούμενη και μέσω διαδικτύου σε εποχές κρίσης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ /
ΦΩΤΕΙΝΗ Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Continue reading “Συλλογή και πώληση προσωπικών δεδομένων, ως νέα παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα, τελούμενη και μέσω διαδικτύου σε εποχές κρίσης.”