Προλεγόμενα στο έργο: Βίκτωρ Π. Τσιλώνης, Η Δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Προλεγόμενα στο έργο: Βίκτωρ Π. Τσιλώνης, Η Δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, 13-14.

Έγκλημα και κρίση: η διεθνής ποινική δικαιοσύνη και το έγκλημα της πειρατείας

ΒΙΚΤΩΡ Π. ΤΣΙΛΩΝΗΣ

Continue reading “Έγκλημα και κρίση: η διεθνής ποινική δικαιοσύνη και το έγκλημα της πειρατείας”