Η αναγκαιότητα μιας εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΕΣ

Continue reading “Η αναγκαιότητα μιας εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς”

Τα σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στη διαχείριση της διαφθοράς

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Continue reading “Τα σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στη διαχείριση της διαφθοράς”

Ποινική νομοθεσία και ενωσιακές επιταγές – H εθνική ενσωμάτωση της ενωσιακής νομοθεσίας στο παράδειγμα της αντιμετώπισης της διαφθοράς

ΜΑΡΙΑ ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ

Continue reading “Ποινική νομοθεσία και ενωσιακές επιταγές – H εθνική ενσωμάτωση της ενωσιακής νομοθεσίας στο παράδειγμα της αντιμετώπισης της διαφθοράς”

Άξονες μιας σύγχρονης ποινικής αντεγκληματικής πολιτικής κατά της δωροδοκίας και της δωροληψίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΟΥΒΑΣ

Continue reading “Άξονες μιας σύγχρονης ποινικής αντεγκληματικής πολιτικής κατά της δωροδοκίας και της δωροληψίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα”

Ο διαβρωτικός ρόλος της διαφθοράς σε περιόδους θεσμικής κρίσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΑΛΛΙΡΗΣ

Continue reading “Ο διαβρωτικός ρόλος της διαφθοράς σε περιόδους θεσμικής κρίσης”

Δικονομικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ι. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ

Continue reading “Δικονομικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα”

Είναι δυνατός επηρεασμός αθλητικού αγώνα (άρθρ. 132 ν. 2725/1999) από Μέλη Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους;

ΧΡΙΣΤΟΣ Χ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Continue reading “Είναι δυνατός επηρεασμός αθλητικού αγώνα (άρθρ. 132 ν. 2725/1999) από Μέλη Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους;”

Μέτρα επιείκειας για τους υπαίτιους πράξεων διαφθοράς που συνεργάζονται με τις αρχές

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Continue reading “Μέτρα επιείκειας για τους υπαίτιους πράξεων διαφθοράς που συνεργάζονται με τις αρχές”

Η έκδοση για αδικήματα διαφθοράς από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ

Continue reading “Η έκδοση για αδικήματα διαφθοράς από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου”

Το Σκιώδες «lobbying» στην Ευρώπη: Η Αχίλλειος Πτέρνα της Διαφάνειας

ΔΡ. ΜΑΡΙΑ ΚΡΑΜΒΙΑ-ΚΑΠΑΡΔΗ

Continue reading “Το Σκιώδες «lobbying» στην Ευρώπη: Η Αχίλλειος Πτέρνα της Διαφάνειας”

Ειδικότερα ζητήματα διαφθοράς: η αξιολόγηση του ΕΔΔΑ Σημείο εκκίνησης η απόφαση Pop και άλλοι κατά Ρουμανίας της 24.3.2015

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡ. ΓΑΛΑΝΟΥ

Continue reading “Ειδικότερα ζητήματα διαφθοράς: η αξιολόγηση του ΕΔΔΑ Σημείο εκκίνησης η απόφαση Pop και άλλοι κατά Ρουμανίας της 24.3.2015”