Πώς λειτουργεί μια πολιτική ιδιοφυία. Στοιχεία από την προσωπικότητα του Ελ. Βενιζέλου

Πώς λειτουργεί μια πολιτική ιδιοφυία. Στοιχεία από την προσωπικότητα του Ελ. Βενιζέλου, περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 18, Ανοιξη 2016, 21-23.

Continue reading “Πώς λειτουργεί μια πολιτική ιδιοφυία. Στοιχεία από την προσωπικότητα του Ελ. Βενιζέλου”

Η επιμέτρηση της ποινής και τα προκύπτοντα πλαίσια συνήθων ποινών στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική

Η επιμέτρηση της ποινής και τα προκύπτοντα πλαίσια συνήθων ποινών στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική (από κοινού με Ευστρ. Παπαθανασόπουλο, Φωτ. Κόκκορη και Ευάγγ. Ι. Χαϊνά), περ. «Εγκληματολογία», τχ. 1-2 2015, 8-16.

Continue reading “Η επιμέτρηση της ποινής και τα προκύπτοντα πλαίσια συνήθων ποινών στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική”

Πολιτικό Εγκλημα και Τρομοκρατία – Δύστροπες Σχέσεις και Μεταλλάξεις

Πολιτικό Εγκλημα και Τρομοκρατία – Δύστροπες Σχέσεις και Μεταλλάξεις (από κοινού με τον Βασίλη Χ. Καρύδη), στη συλλογική έκδοση «Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής πράξης», με επιμ. Α.-Ι.Δ. Μεταξά, τ. Β’ («Πολιτική Ψυχολογία»), Αθήνα: εκδ. Ι. Σιδέρη, 2016, 441-459.

Continue reading “Πολιτικό Εγκλημα και Τρομοκρατία – Δύστροπες Σχέσεις και Μεταλλάξεις”

Ιδέες για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς νέους φόρους

Ιδέες για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς νέους φόρους, περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 19, φθινόπωρο 2016, σελ. 40-42.

Continue reading “Ιδέες για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς νέους φόρους”

Anti-corruption measures: the panacea of a financial cliff

Anti-corruption measures: the panacea of a financial cliff (together with Maria Kapardis), in: Dion, M./ Weisstub, D./ Richet, D.-L., Financial Crimes: Psychological, Technological, and Ethical Issues, Springer International Publishing as No. 68 in its series “International Library of Ethics, Law, and the New Medicine”, 2016, 3-31.

Continue reading “Anti-corruption measures: the panacea of a financial cliff”

Το Αίνιγμα της Αρχαίας Ελλάδας. Εξηγώντας στα Παιδιά τον Αρχαιοελληνικό Πολιτισμό

Παρουσίαση του βιβλίου στο κοινό

Το Αίνιγμα της Αρχαίας Ελλάδας. Εξηγώντας στα Παιδιά τον Αρχαιοελληνικό Πολιτισμό, Αθήνα: εκδ. Φερενίκη, 2017, σσ. 49. Παρουσίαση του βιβλίου στο κοινό

Continue reading “Το Αίνιγμα της Αρχαίας Ελλάδας. Εξηγώντας στα Παιδιά τον Αρχαιοελληνικό Πολιτισμό”

Σχολική Διαμεσολάβηση. Εννοιολογική Προσέγγιση και Στρατηγικές

Σχολική Διαμεσολάβηση. Εννοιολογική Προσέγγιση και Στρατηγικές (από κοινού με Φώτη Σπυρόπουλο, Δ.Ν.), σε: Θέοδ. Β. Θάνο/ Αντ. Γ. Τσατσάκη (επιμ.), Σχολική Βία  και Σχολικός Εκφοβισμός, Θεσσαλονίκη: εκδ. Κυριακίδη, 2018, 147-161 = ηλεκτρονικό περιοδικό http://www.crimetimes.gr/ τχ. 2, Απρίλιος 2017.

Continue reading “Σχολική Διαμεσολάβηση. Εννοιολογική Προσέγγιση και Στρατηγικές”

Κοινωνική Δικαιοσύνη. Μεταλλάσσοντας τις Προκλήσεις σε Ευκαιρίες, Ένα Δοκίμιο

Κοινωνική Δικαιοσύνη. Μεταλλάσσοντας τις Προκλήσεις σε Ευκαιρίες, Ένα Δοκίμιο, με Πρόλογο του Ακαδημαϊκού Ευάγγ. Μουτσόπουλου και Εισαγωγή του Καθηγ. Πέτρου Παραρά, σειρά «Βιβλιοθήκη του Πολίτη», αρ. 6, των εκδόσεων Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2017, σσ. 306 (πρβλ. κατωτ., αρ. 247). Παρουσίαση του βιβλίου από την «Καθημερινή της Κυριακής», 12.8.2018, σελ. 11 (Τέχνες & Γράμματα).

In search for a new Eutopia in Criminal Policy: The Role of Social Justice

In search for a new Eutopia in Criminal Policy: The Role of Social Justice, in: Ceremonial Presentation of the Festschrift in Honour of Prof. Dr. Nestor Courakis, Keynote Speech, Freiburg/ Br.: Max-Planck Gesellschaft, 2017, 40-57

Continue reading “In search for a new Eutopia in Criminal Policy: The Role of Social Justice”

Self-defense as a domain of modern paternalism: The need of social solidarity and cohesion

Self-defense as a domain of modern paternalism: The need of social solidarity and cohesion, in: Charis Papacharalambous (ed.), Paternalism and Criminal Law Discourse. Modern Problems of an Old Query, Peter Lang, 2018, 135-145.

Continue reading “Self-defense as a domain of modern paternalism: The need of social solidarity and cohesion”

Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως νέος στόχος της Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως νέος στόχος της Αντεγκληματικής Πολιτκής, Ποινικά Χρονικά, ΞΗ’ 2018, 577-586 (πρβλ. ανωτ., αρ. 241).

Continue reading “Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως νέος στόχος της Αντεγκληματικής Πολιτικής”

Σεξουαλική βία μεταξύ κρατουμένων: Ο κοινωνικός έλεγχος του φαινομένου σε τυπικό και άτυπο επίπεδο

Πρόλογος στη μονογραφία: Κωνστ. Πανάγου

Πρόλογος στη μονογραφία: Κωνστ. Πανάγου, Σεξουαλική βία μεταξύ κρατουμένων: Ο κοινωνικός έλεγχος του φαινομένου σε τυπικό και άτυπο επίπεδο, Αθήνα: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2018, 9-13.

Continue reading “Σεξουαλική βία μεταξύ κρατουμένων: Ο κοινωνικός έλεγχος του φαινομένου σε τυπικό και άτυπο επίπεδο”

Επιμέτρηση της Ποινής στην Ελλάδα: Σκέψεις για την Αποφυγή Ανισοτήτων ενώπιον του Ποινικού Νόμου

Επιμέτρηση της Ποινής στην Ελλάδα: Σκέψεις για την Αποφυγή Ανισοτήτων ενώπιον του Ποινικού Νόμου, στον Τιμητικό Τόμο Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου, υπό δημοσίευση, 2019.

Continue reading “Επιμέτρηση της Ποινής στην Ελλάδα: Σκέψεις για την Αποφυγή Ανισοτήτων ενώπιον του Ποινικού Νόμου”